Placeholder

Wat is de nieuwe regelgeving voor energielabels?

De nieuwe regelgeving voor energielabels per 1 januari 2021

Bij de verkoop of verhuur en oplevering van je woning of bedrijfspand was je al verplicht om een energielabel op te laten stellen. Wat er is veranderd is de manier waarop het energielabel wordt vastgesteld. Per 1 januari wordt het energielabel bepaald op basis van NTA8800. Dit doet een gediplomeerd energieprestatie adviseur (EP Adviseur) welke werkt voor een BRL9500 gecertificeerd bedrijf.

De energielabel-adviseur stelt het energielabel op aan de hand van een gebouwopname ter plaatse en registreert het label vervolgens in de landelijke energielabel-database EP-online van de Rijksoverheid. Bij een vergunningsaanvraag wordt er een concept energielabel berekening gemaakt en toetst de energielabel-adviseur of het gebouw voldoet aan de minimale BENG-eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Energielabels voor nieuwbouwwoningen worden altijd opgesteld volgens de detailmethodiek.

Wat betekent de verandering van de regelgeving voor mij?

Tot 2021 kon je als gebouweigenaar online een aantal gebouwkenmerken doorgeven om zo het energielabel te berekenen. Een erkend deskundige keurde deze kenmerken vervolgens op afstand waarna het label werd geregistreerd bij de Rijksoverheid. Dit kan niet meer. Nu vraag je een energielabel aan door een afspraak te maken met een energielabel-adviseur die je gebouw komt bezoeken.

Het nieuwe energielabel is een stuk nauwkeuriger en uitgebreider. Op het label staan onder andere de energielabelklasse, het primair fossiel energiegebruik in kWh per m² en het aandeel hernieuwbare energie. Ook worden bespaar- en verbetermogelijkheden op het energielabel weergegeven.

Vergelijk energielabel-adviseurs

Vergelijk op prijs, kwaliteit en snelheid op basis van jouw gegevens.

Vergelijk nu