Placeholder

ISDE-subsidies voor het verduurzamen van een woning

26 June 2023Jelmer Jasken

Met de groeiende bewustwording van klimaatverandering en de dringende noodzaak om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, staat het verduurzamen van woningen hoog op de agenda. Echter, het verduurzamen van een woning gaat vaak gepaard met aanzienlijke kosten.

Meerdere ISDE-subsidies voor verduurzamen van je woning

Gelukkig is er goed nieuws voor huiseigenaren: er zijn diverse ISDE-subsidies beschikbaar gesteld die hen kunnen ondersteunen bij het financieren van verduurzamen en het verbeteren van de energie-efficiëntie van een woning. Woninglabel.nl heeft uitvoerig onderzoek verricht naar de belangrijkste subsidies voor het verduurzamen van woningen, zodat iedereen kan profiteren van een groenere toekomst.

Dankzij diverse subsidies wordt isolatie en energiebesparing nu nóg aantrekkelijker voor huiseigenaren. Woninglabel.nl heeft alle landelijke subsidiemogelijkheden voor woningen overzichtelijk op een rijtje gezet.

 • Eén subsidie voor woningisolatie;
 • een subsidie voor zonneboilers;
 • één subsidie voor warmtepompen;
 • een subsidie voor warmtenetten;
 • een verlaagd btw-tarief op arbeidskosten;
 • geen btw op zonnepanelen.

“Met deze subsidies wordt het verduurzamen van woningen en het verminderen van de ecologische voetafdruk toegankelijker en aantrekkelijker voor iedereen.”

Een subsidie voor woningisolatie

Wanneer je van plan bent een woning te isoleren, kun je een aanzienlijk deel van de kosten terugkrijgen met behulp van de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Deze subsidie voor isolatie is gebaseerd op een vast bedrag per vierkante meter. Bovendien kun je extra voordeel behalen als je ervoor kiest om twee of meer duurzaamheidsmaatregelen te laten uitvoeren, aangezien het subsidiebedrag per vierkante meter dan verdubbeld wordt.

De ISDE-subsidies voor het verduurzamen van een woning zijn geïnitieerd door de Rijksoverheid. Je kunt deze subsidie aanvragen voor zowel één als meerdere maatregelen. Het is belangrijk op te merken dat je alleen in aanmerking komt voor de subsidie als het werk wordt uitgevoerd door een erkend bedrijf en niet wanneer je het zelf uitvoert. Hieronder vind je meer informatie over de voorwaarden, waar de aanvraag indienen en op welke duurzaamheidsmaatregelen zit de ISDE.

Subsidie twee isolatiemaatregelen of meer

Wil je in aanmerking komen voor het verdubbelen van het subsidiebedrag per vierkante meter? Dan dien je binnen een periode van 2 jaar minstens twee isolatiemaatregelen te nemen. Hierbij is het mogelijk om de volgende maatregelen met elkaar te combineren.

 • Het isoleren van een spouwmuur in combinatie met het plaatsen van HR++ glas;
 • het combineren van een isolatiemaatregel met een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op het warmtenet. Denk hierbij aan het laten isoleren van de spouwmuur in combinatie met de installatie van een hybride warmtepomp.

Sinds april 2022 is er ook een subsidie beschikbaar voor het uitvoeren van slechts één isolatiemaatregel. In dat geval is het bedrag per vierkante meter de helft van het bedrag voor twee maatregelen. Dus als alleen de spouwmuur van een woning wordt geïsoleerd, is het bedrag per vierkante meter geen €30,- zoals gebruikelijk, maar slechts €15,-.

Voorwaarden subsidieregeling woningisolatie

Zoals eerder vermeld zijn er enkele voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste voorwaarden. Als je alle voorwaarden nogmaals wilt lezen, kun je terecht op de webpagina van de RVO over de ISDE-subsidies voor het verduurzamen van een woning.

 • Je bent de eigenaar van de woning en woont er zelf. Je verhuurt de woning dus niet;
 • de isolatie moet worden uitgevoerd door een erkend bedrijf;
 • het isolatiemateriaal heeft een hoge isolatiewaarde;
 • je laat voldoende vierkante meters isoleren;
 • je ontvangt een vast bedrag per vierkante meter. Dit kan het normale of hoge tarief zijn;
 • de subsidie is alleen van toepassing op het isoleren van bestaande woningen, niet op nieuwbouwwoningen;
 • je dient de subsidie aan te vragen binnen 24 maanden nadat de eerste maatregel is uitgevoerd;
 • je kunt meerdere keren subsidie aanvragen voor dezelfde woning, maar dit moet betrekking hebben op een andere maatregel.

Welke isolatiemaatregelen ontvangen subsidie

Je komt in aanmerking voor subsidie voor de volgende vijf isolatiemaatregelen:

 • Spouwmuurisolatie;
 • isolatie van de buitenmuur met een voorzetwand aan de binnenkant of aan de buitenkant van de woning;
 • dakisolatie of isolatie van de zoldervloer;
 • vloer- of bodemisolatie;
 • isolatieglas, zoals HR++, triple of vacuümglas. Dit kan ook worden gecombineerd met een isolerend paneel in een kozijn of isolerende deur.

De ISDE-subsidie woningisolatie aanvragen

Voor het aanvragen van de ISDE-subsidie woningisolatie kun je terecht op de website van de RVO. Voordat je de maatregelen laat uitvoeren, is het belangrijk om de aanvraagprocedure en alle voorwaarden goed te bekijken. Zorg ervoor dat de maatregelen worden uitgevoerd volgens de vereisten. Na de uitvoering van de maatregelen kun je de subsidie aanvragen. Deze aanvraag moet worden ingediend binnen 24 maanden na de uitvoering en betaling van de eerste of enige maatregel.

Illustratie bij dak-, muur- en vloerisolatie.
Afbeelding 1: illustratie bij dak-, muur- en vloerisolatie.

Een subsidie voor zonneboilers

Naast de ISDE-subsidie voor woningisolatie, is er ook een ISDE-subsidie beschikbaar voor de aanschaf van een zonneboiler. Het subsidiebedrag varieert afhankelijk van het type zonneboiler tussen de €850,- en €2000,-. Met deze subsidie wordt het gebruik van zonne-energie voor het verwarmen van water nog aantrekkelijker.

Voor een gemiddeld huishouden met vier personen kost een zonneboiler ongeveer €3000,-. De subsidie voor de zonneboiler bedraagt ongeveer €1500,-. Met een zonneboiler wordt water verwarmd door gebruik te maken van zonlicht. Hierdoor kun je bijna de helft van je energieverbruik voor warm water besparen. Het is handig om te weten dat als je de aanschaf van een zonneboiler combineert met een isolatiemaatregel, je een hoger subsidiebedrag ontvangt voor de isolatie.

Voorwaarden subsidieregeling zonneboiler

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling van een zonneboiler, dien je te voldoen aan bepaalde voorwaarden. Hieronder staan de voorwaarden beschreven.

 • Het merk en type van de zonneboiler moeten vermeld staan in de meldcodelijst zonneboilers van de RVO;
 • de zonneboiler moet nieuw zijn, dus geen tweedehands boiler, en geïnstalleerd worden door een erkend bedrijf;
 • je dient de subsidieaanvraag in nadat de zonneboiler is geplaatst en betaald. Op de factuur en het betalingsbewijs moeten jouw naam vermeld staan;
 • de subsidieaanvraag moet binnen 24 maanden na de installatiedatum ingediend worden;
 • de zonneboiler moet geïnstalleerd worden in een woning waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd vóór 1 juli 2018.

De ISDE-subsidie zonneboiler aanvragen

Net als bij de woningisolatie kun je ook voor zonneboilers de subsidie aanvragen bij de RVO. Naast het indienen van de aanvraag, biedt de RVO ook een handig stappenplan dat je kunt volgen om je goed voor te bereiden.

Zonneboilers op het dak van een gebouw.
Afbeelding 2: zonneboilers op het dak van een gebouw.

Een subsidie voor warmtepompen

Ook bij de aanschaf van een warmtepomp kom je in aanmerking voor subsidie. De hoogte van de ISDE-subsidie is afhankelijk van het type warmtepomp en het vermogen ervan. Hierdoor wordt duurzame verwarming nog aantrekkelijker. Een warmtepomp zorgt op een milieuvriendelijke manier voor verwarming en warm water in een woning. Deze pompen halen warmte uit de lucht, grond of water en zetten deze om in bruikbare warmte voor de woning.

Voorwaarden subsidieregeling warmtepomp

Je komt net zoals bij de andere subsidieregelingen, ook bij de warmtepomp pas in aanmerking als je voldoet aan de volgende voorwaarden.

 • Het merk en type van de warmtepomp moeten vermeld staan in de meldcodelijst warmtepompen van de RVO;
 • de warmtepomp moet nieuw zijn, dus geen tweedehands warmtepomp, en geïnstalleerd worden door een erkend bedrijf;
 • de warmtepomp is geïnstalleerd in een woning in Nederland, waarvan je de eigenaar bent en zelf woont of gaat wonen. Het betreft geen nieuwbouwwoning;
 • je dient de subsidieaanvraag in nadat de warmtepomp is geplaatst en betaald. Op de factuur en het betalingsbewijs moeten jouw naam vermeld staan;
 • de warmtepomp moet geïnstalleerd worden in een woning waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd vóór 1 juli 2018.

De ISDE-subsidie warmtepomp aanvragen

Net als bij de zonneboiler kun je ook voor warmtepompen de subsidie aanvragen bij de RVO. Naast het indienen van de aanvraag, biedt de RVO ook een handig stappenplan dat je kunt volgen om je goed voor te bereiden.

Een warmtepomp op een blauwe achtergrond.
Afbeelding 3: een warmtepomp op een blauwe achtergrond.

Een ISDE-subsidie voor de aansluiting op het warmtenet

Als je aangesloten bent op een warmtenet, kom je ook in aanmerking voor subsidie. Voor een individuele aansluiting kun je €3325 subsidie ontvangen. Als je de warmtenetaansluiting combineert met een isolatiemaatregel, krijg je ook een aanzienlijke subsidie voor de isolatiemaatregel.

Voorwaarden subsidieregeling warmtenet

Voor deze subsidieregeling gelden ook specifieke voorwaarden. Hieronder staan de voorwaarden.

 • Voordat een woning intern wordt aangesloten op een warmtenet, moet de woning al extern aangesloten zijn op een warmtenet door een erkende warmteleverancier. Deze externe aansluiting moet uitgevoerd zijn op of na 1 januari 2022;
 • je dient een verklaring of bewijs te hebben van een erkend warmtebedrijf waaruit blijkt dat jouw woning is aangesloten op een warmtenet;
 • de aardgasmeter moet verwijderd zijn op of na 1 januari 2022. Daarbij heb je een bevestiging nodig van je netbeheerder;
 • je woning moet geschikt zijn voor elektrisch koken, inclusief een aangepaste meterkast en leidingen;
 • je hebt niet eerder subsidie ontvangen via de ISDE-regeling voor de aansluiting op een warmtenet;
 • na de aansluiting op het warmtenet moet de woning volledig gasvrij zijn. Dit betekent dat alle warmtevoorziening plaatsvindt via het warmtenet of via een niet-gasgestuurde warmtapwatervoorziening.

De ISDE-subsidie warmtenet aanvragen

Bij de RVO kun je eveneens een subsidie aanvragen voor het aansluiten op een warmtenet. Daarnaast stelt de RVO ook hier een handig stappenplan beschikbaar om je goed voor te bereiden.

Het aansluiten van een warmtenet middels leidingen.
Afbeelding 4: het aansluiten van een warmtenet middels leidingen.

Een verlaagd btw-tarief op arbeidskosten

Bij het isoleren van een woning met als doel de energiezuinigheid te verbeteren, geldt een verlaagd btw-tarief van 9% op de arbeidskosten. Dit betrekt de kosten voor het aanbrengen van isolatiemateriaal op vloeren, muren, daken en glas van woningen die ouder zijn dan twee jaar. Voorbeelden van geschikt isolatiemateriaal zijn glas- en steenwol, piepschuim, isolatieglas en polyurethaan (PUR/PIR). Deuren, kozijnen en riet vallen niet onder de definitie van isolatiemateriaal.

Let op: het reguliere btw-tarief van 21% is van toepassing op de gebruikte isolatiematerialen, zelfs als deze materialen in een eigen bedrijf zijn vervaardigd.

Btw op zonnepanelen afgeschaft als ISDE-subsidie verduurzamen woning

Ben je van plan om zonnepanelen te kopen en zo energie op te wekken met behulp van de zon? Vanaf 2023 hoef je als particulier geen btw meer te betalen op de aanschaf en installatie van de panelen. Dit betekent dat je 21% van de kosten bespaart. Het is belangrijk om te weten dat de factuurdatum hierin bepalend is en dat je je niet langer hoeft te registreren als btw-ondernemer bij de Belastingdienst.

Het installeren van zonnepanelen is btw-vrij als onderdeel ISDE-subsidies verduurzamen woning.
Afbeelding 5: het installeren van zonnepanelen is btw-vrij.

Al met al spelen ISDE-subsidies een cruciale rol bij het verduurzamen van een woning, aangezien deze vaak gepaard gaan met aanzienlijke kosten. Hiervoor zijn er gelukkig verschillende subsidies beschikbaar gesteld om huiseigenaren te ondersteunen. De belangrijkste subsidies zijn onder andere de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor woningisolatie, zonneboilers, warmtepompen en aansluitingen op warmtenetten, evenals een verlaagd btw-tarief op arbeidskosten en de btw-vrijstelling voor zonnepanelen.

Woninglabel.nl biedt een overzicht van deze subsidies en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen. Het aanvragen van de subsidies kan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), en zij bieden ook handige stappenplannen en informatie om huiseigenaren goed voor te bereiden. Met de ISDE-subsidies wordt het verduurzamen van een woning. En het verminderen van de ecologische voetafdruk toegankelijker en aantrekkelijker voor iedereen.

Vergelijk energielabel-adviseurs

Vergelijk op prijs, kwaliteit en snelheid op basis van jouw gegevens.

Vergelijk nu

Meer labelnieuws

Placeholder
12 April 2024

Rabobank biedt haar hypotheekklanten een unieke kans op gratis energieadvies en isolatiebudget

Placeholder
12 April 2024

Wat zijn de voordelen van triple glas (hr+++ glas)

Placeholder
20 March 2024

Publieke toezichthouder om de kwaliteit van het energielabel te verhogen

Placeholder
8 March 2024

Wat is het klimaatlabel voor woningen?