Placeholder

Een verplicht energielabel D voor retail op komst

6 November 2023Jelmer Jasken

Voor horeca- en winkelpanden geldt momenteel nog niet dezelfde verplichting voor energielabels als voor kantoren. Zoals de meeste mensen wel weten, moeten kantoren tegenwoordig minimaal energielabel C hebben. Maar vanaf 2025 lijkt er ook een verplicht energielabel D te komen voor de retail sector. 

Uit eigen onderzoek meldt dataverzamelaar Locatus dat het waarschijnlijk is dat deze panden op zijn minst energielabel D moeten hebben. 

Tussenstand verplicht energielabel (D) voor retail

Van alle horeca- en winkelpanden, oftewel retail panden, heeft ongeveer twee derde nog steeds geen verplicht energielabel. Dit betreft bijna 140.000 winkelpanden. In termen van percentages betekent dit een lagere dekkingsgraad dan zowel kantoren (bijna 80%) als woningen (50%). De overige ruim 70.000 panden die wél een energielabel hebben, mogen zich verheugen in een uitstekende score met een groen energielabel. Topprestatie!

Volgens Locatus lijkt het erop dat eigenaren van retailpanden die verwachten een gunstig energielabel te ontvangen, eerder geneigd zijn om een label aan te vragen dan panden waarbij een minder gunstig energielabel wordt voorzien. Als een verplicht energielabel D voor de retail daadwerkelijk wordt ingevoerd, voldoet op dit moment slechts 17% van de gelabelde panden niet aan deze verplichting.

Voor de retailsector geldt dezelfde regels als voor woningen: een energielabel is verplicht bij verkoop- of verhuurtransacties van panden. Volgens de dataverzamelaar heeft nog steeds meer dan de helft van de leegstaande retail panden geen verplicht energielabel. Van de wel gelabelde panden heeft een relatief groot deel (23%) een energielabel dat lager is dan D.

Lees ook: Het kabinet wijzigt hypotheekregels vanaf 2024.

Actieve inzet van retailketens

Locatus heeft geen toegang tot informatie over pandeigenaren en hun betrokkenheid bij de energielabelverplichting. Gelukkig zijn er wel gegevens beschikbaar over retailketens, en hieruit blijkt dat sommige ketens actief bezig zijn met het verkrijgen van een energielabel. Volgens de dataverzamelaar valt op dat bepaalde retailketens proactief streven naar een energielabel. Een goed teken als een verplicht energielabel D voor retail wordt doorgevoerd. 

Zo bezit slechts één van de 25 panden van ABN Amro geen energielabel, terwijl maar liefst 22 panden een energielabel A hebben. Het lijkt er dus op dat huurders zich inzetten voor groene en rendabele energielabels. Hierbij ligt de verantwoordelijkheid niet alleen bij de pandeigenaren, maar spelen ook huurders een belangrijke rol. Retailketens die een actief klimaatbeleid nastreven, zouden panden met een slecht of zelfs geen energielabel niet moeten willen huren. Op de lange termijn werkt dit beleid namelijk tegen hen.

Bewustwording

Of een energielabel de definitieve oplossing biedt voor het verminderen van energieverbruik blijft nog onzeker. Het is echter wel een methode om mensen in beweging te krijgen, zoals te zien is bij de energielabel C verplichting voor kantoren, die bijna een jaar van kracht is. Op dit moment heeft bijna 80% van de kantoorpanden een energielabel, wat een helder beeld geeft van hun energieverbruik.

In de retailsector blijft het aandeel panden met een energielabel echter steken op minder dan 35%. Tot nu toe ontbreekt dus essentieel inzicht in de energieprestaties van deze panden, waardoor vergelijken en concurreren bemoeilijkt wordt. Het invoeren van energielabels kan echter wel als een stap worden gezien naar bewustwording en actie op het gebied van energie-efficiëntie. 

Vergelijk energielabel-adviseurs

Vergelijk op prijs, kwaliteit en snelheid op basis van jouw gegevens.

Vergelijk nu

Meer labelnieuws

Placeholder
17 May 2024

Alles wat je moet weten over een zonneboiler

Placeholder
15 May 2024

5 manieren om je bedrijfspand te verduurzamen

Placeholder
15 May 2024

Je huis verduurzamen tot energielabel A++++

Placeholder
6 May 2024

Wel of geen elektrische warmtepomp in Midden-Nederland