Placeholder

Verbeterde kwaliteit van energielabels in 2022

18 August 2023Jelmer Jasken

Minister Hugo de Jonge heeft aangekondigd dat de kwaliteit van afgegeven energielabels voor woningen aanzienlijk is verbeterd in 2022. Het aantal gevallen waarbij fouten zijn opgetreden bij het toekennen van energielabels is gedaald tot 7,2%.

Aan het einde van vorig jaar deelde minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening mee aan de Tweede Kamer dat het percentage ernstige discrepanties bij de toekenning van energielabels voor zowel woningen als utiliteitsbouw respectievelijk 15,7% en 12,5 bedroeg in 2021. In dit geval is het percentage nagenoeg gehalveerd.

Gezamenlijke inspanning voor verbeterde kwaliteit energielabels

Na dit moment heeft de minister overlegd met de energielabelmarkt om het aantal afwijkingen van energielabels te verminderen tot onder de 10%. De Jonge heeft nu aan de Tweede Kamer gemeld dat hij in samenwerking met de sector aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt in het waarborgen van de kwaliteit van het energielabel.

Voortgang en verbeteringen in energielabel kwaliteitsmonitoring

Uit het meest recente rapport over kwaliteitsmonitoring blijkt dat er in het afgelopen jaar ongeveer 540.000 energielabels zijn geregistreerd voor woningen. Daarnaast zijn er ongeveer 30.000 energielabels geregistreerd voor utiliteitsgebouwen. Het is opvallend dat het percentage ernstige afwijkingen in de woningbouw is gedaald tot 7,2%. In vergelijking daarmee is het percentage in de utiliteitsbouw iets minder gedaald, namelijk tot 10,7%. Ook voor utiliteit betekent dit een verbetering van kwaliteit van energielabels.

Volgens de rapportage van de certificerende instellingen worden er steeds minder vaak fouten gemaakt door energielabel-adviseurs. Bij drie certificaathouders waar afwijkingen waren geconstateerd, is het certificaat ingetrokken vanwege het niet corrigeren van de fouten.

Minister De Jonge toonde zich optimistisch over de verbeteringen die de markt heeft bereikt. Hij merkte op dat de genomen maatregelen hebben bijgedragen aan de voortdurende verbetering van de kwaliteit. Bovendien hebben de energieadviseurs hun expertise vergroot. In 2022 hadden ze meer ervaring met de opnameprotocollen, beoordelingsrichtlijnen en bepalingsmethoden van het energielabel. Die sinds 1 januari 2021 zijn vernieuwd. Bijscholing, een verheldering en uitleg van de opnameprotocollen, evenals vereenvoudiging van de methodiek, hebben hieraan bijgedragen.

Noodzaak van kwaliteitswaarborgingssysteem voor energielabels

Minister De Jonge benadrukt dat de voltooiing van het kwaliteitswaarborgingssysteem nog niet bereikt is. ‘Gezien de steeds grotere rol van het energielabel in economische transacties en in de toekomstige bouw- en woningnormen, is het cruciaal om de opwaartse trend voort te zetten. Bovendien moet het kwaliteitswaarborgingssysteem afdoende waarborgen bieden om fraude te voorkomen.’

Om dit te bewerkstelligen, heeft de minister een onafhankelijke partij opdracht gegeven voor een onderzoek. Royal HaskoningDHV heeft inderdaad geëvalueerd of er aspecten zijn die aan de aandacht van het kwaliteitsborgingssysteem ontsnappen. Het onderzoek heeft verschillende leemtes en uitdagingen aan het licht gebracht, en heeft enkele scherpe aanbevelingen geformuleerd. Minister De Jonge verklaarde: “Het onderzoek wijst bijvoorbeeld op de spanning tussen commerciële prijzen en concurrentie op de markt, in tegenstelling tot de kwaliteit en de groeiende economische waarde van het energielabel. Dit onderzoek benadrukt dat aanvullende maatregelen vereist zijn.” Hij gaf aan dat hij de aanbevelingen ter harte zal nemen en vooral zal focussen op het versterken van de governance en regierol.

De inspanningen zullen gericht zijn op het vergroten van de kans dat energieadviseurs die ondermaats presteren worden opgespoord. Daarnaast zullen er strengere en snellere sancties worden ingevoerd bij afwijkingen, en dit geldt met name voor fraudegevallen. Bovendien zal het systeem meer mogelijkheden bieden voor huurders en woningeigenaren om actie te ondernemen wanneer er twijfel bestaat over de kwaliteit van het energielabel. Dit verklaarde De Jonge.

Verbeterde ondersteuning voor huurders

Om huurders te helpen die twijfels hebben over de juistheid van het energielabel, wat mogelijk invloed kan hebben op de huurprijs, heeft Minister De Jonge in samenwerking met de Huurcommissie een eenjarige pilot uitgevoerd. Voorafgaand aan deze pilot moesten huurders met twijfels over het energielabel zelf bewijs leveren van gegronde twijfel door middel van tegen-expertise van een energieadviseur. Met de pilot is deze drempel weggenomen, en de Huurcommissie heeft nu een energieadviseur ingeschakeld om te beoordelen.

Gedurende de pilot heeft de Huurcommissie 124 zaken behandeld. De ingebrachte zaken in de pilot kwamen voornamelijk uit drie appartementencomplexen in Groningen. Van deze 124 zaken waren er 103 afkomstig uit deze specifieke locaties. Binnen de 124 zaken waren er 110 gevallen waarin er gegronde twijfel bestond. In 92 van deze gevallen heeft de beoordeling door de Huurcommissie geleid tot een andere labelaanduiding en een bijbehorende huurprijs. Minister De Jonge lichtte toe: “De conclusie van de Huurcommissie is dat huurders dankzij de pilot nu beter en sneller geholpen worden.””Op aanbeveling van de Huurcommissie heb ik daarom besloten om de opgezette werkwijze voort te zetten.”

Vergelijk energielabel-adviseurs

Vergelijk op prijs, kwaliteit en snelheid op basis van jouw gegevens.

Vergelijk nu

Meer labelnieuws

Placeholder
10 June 2024

7 slimme tips voor duurzaam en milieuvriendelijk wonen

Placeholder
3 June 2024

Wat betekenen de energielabels A++++ tot en met G?

Placeholder
3 June 2024

Waarom zonnepanelen uitvallen en 8 tips om dit te voorkomen

Placeholder
27 May 2024

Wat doet het energielabel met de WOZ-waarde van je woning?