Placeholder

Toename in Nederlandse zonnestroomproductie in 2022

21 August 2023Jelmer Jasken

In het jaar 2022 is de productie van zonnestroom in Nederland wederom aanzienlijk toegenomen. Ten opzichte van het voorgaande jaar werd maar liefst 46% meer elektriciteit opgewekt uit zonlicht. Opvallend is dat dit zelfs driemaal zoveel is als wat in 2019 werd geproduceerd. En in 2023 gaan we vrolijk verder met de groei van duurzame energiebronnen.

De toename van zonnestroomproductie op woonhuizen overtrof die op bedrijfsgebouwen en in zonneparken. Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal zonnepanelen op woningen sneller is toegenomen dan bij bedrijven. Deze trend weerspiegelt zich in de stijgende productie op woningdaken.

Het belang van grootschalige installaties

Hoewel woningdaken een substantieel deel van de zonne-energieopwekking bijdragen (ongeveer 40%), blijft het merendeel van de zonnestroom afkomstig van grootschalige installaties. Huishoudens spelen een essentiële rol in de energieopwekking, maar grootschalige installaties, zoals de zonneparken, blijven dominant.

De gemeente Dronten als regionale uitschieter

In het afgelopen jaar heeft de gemeente Dronten zich onderscheiden door de grootste toename in zonnestroomproductie te realiseren. Het zonnepark in Biddinghuizen, dat maar liefst 328.000 panelen telt, werd geopend. Dit park heeft de capaciteit om zo’n 44.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. 

Lees ook: Een verbeterde kwaliteit van energielabels in 2022.

Nederland is leider in zonne-energie

Nederland prijkt bovenaan als het gaat om het aantal zonnepanelen per inwoner binnen Europa. Wij wekken bijna evenveel zonne-energie op als het veel grotere Frankrijk. Op zonnige dagen wordt zelfs elektriciteit geëxporteerd naar naburige landen. Een interessante vraag rijst: is het belasten van eigenaren van zonnepanelen wel de meest geschikte oplossing?

Zonnepaneeleigenaren geconfronteerd met heffingen

Het energiebedrijf Vandebron heeft aangekondigd dat klanten met zonnepanelen een maandelijkse heffing van gemiddeld €10 tot €20 moeten betalen. Deze beslissing zal naar verwachting door andere leveranciers worden opgevolgd. De hoeveelheid energie die klanten jaarlijks tijdens zonnige periodes aan het net terugleveren, bepaalt de hoogte van de heffing.

Nieuwe klanten van Vandebron zullen direct onder deze nieuwe regeling vallen. Bij de eerstvolgende herziening van hun tarieven zal deze heffing de ruim 70.000 bestaande klanten met zonnepanelen treffen. Voor klanten met variabele contracten zal dit zelfs al vanaf 1 oktober ingaan. Dit werpt de vraag op of het nog steeds lonend is om te investeren in zonnepanelen. 

Balans tussen duurzaamheid en kosten

Terwijl zonne-energie een belangrijke pijler blijft in de overgang naar duurzame energiebronnen. De nieuwe heffingen voor zonnepaneeleigenaren brengen uitdagingen met zich mee. Het vinden van een evenwicht tussen het aanmoedigen van hernieuwbare energie en het beheersen van de kosten blijft een cruciale overweging in deze dynamische energie omgeving. 

Vergelijk energielabel-adviseurs

Vergelijk op prijs, kwaliteit en snelheid op basis van jouw gegevens.

Vergelijk nu

Meer labelnieuws

Placeholder
16 July 2024

EnergielabelMonitor biedt inzicht in energielabels van panden in alle Nederlandse gemeenten

Placeholder
8 July 2024

Natuurlijke ventilatie in je huis voor een gezond binnenklimaat

Placeholder
1 July 2024

Verbouwen of verhuizen: wat is de beste keuze?

Placeholder
10 June 2024

7 slimme tips voor duurzaam en milieuvriendelijk wonen