Placeholder

Kantoren met slecht energielabel zien prijsdaling van 20%

13 September 2023Jelmer Jasken

De prijzen van kantoren die nog niet voldoen aan de energielabel-c-verplichting en dus een slecht energielabel hebben, zijn de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald. Sinds de aankondiging van de label-C-plicht door de overheid in 2018, betalen vastgoedeigenaren bijna 20% minder voor dergelijke kantoren. Voor de minst energiezuinige kantoren, die energielabel G hebben, is de prijs zelfs met bijna 40% gedaald. 

Dit is de conclusie van een recent onderzoek dat is gepubliceerd in het economenvakblad ESB door onderzoekers van de Universiteit Maastricht. Het onderzoek toont aan dat investeerders aandacht besteden aan de energielabels van kantoren. Ter vergelijking met de woningmarkt: op de markt voor koopwoningen bedraagt het prijsverschil tussen woningen met energielabel A en label D ongeveer 10%.

Impact op de vastgoedmarkt

Volgens een hoogleraar vastgoedeconomie in Maastricht zijn vooral de minst energiezuinige gebouwen op de markt aanzienlijk in prijs gedaald. Zoals recentelijk geschreven door Woninglabel.nl, heeft meer dan 40% van de kantoorgebouwen in Nederland nog geen energielabel C of hoger. Het is onduidelijk of dergelijke kantoren in de toekomst zullen worden verduurzaamd. Dit komt doordat er ook door het toenemende thuiswerken minder vraag is naar kantoorruimte.

Kantoren zonder of met slecht energielabel

Vanaf januari 2023 is het verplicht dat kantoorgebouwen op zijn minst energielabel C hebben om als kantoorruimte te kunnen worden gebruikt. Veel kantoren bevonden zich echter nog in het bezit van een slecht energielabel. Of hadden zelfs helemaal geen energielabel. Op 1 juli van dit jaar bleek uit gegevens van het RVO dat 59% van alle kantoorpanden een energielabel C of hoger had. Voor 10% van de panden was het energielabel D of lager en bij 31% van alle kantoorpanden was er helemaal geen energielabel geregistreerd.

Maar heeft deze verplichting tot energielabel C dan helemaal niet geleid tot meer duurzaamheid? Gelukkig wel, zo beweren onderzoekers op basis van een steekproef. Vóór de aankondiging in 2018 had 63% van de onderzochte kantoren minstens een energielabel C. Tegen het einde van 2022 was dit percentage gestegen tot 77%. Voor andere soorten gebouwen was er slechts een bescheiden stijging, van 70% naar 76%.

Bovendien heeft Woninglabel.nl vastgesteld dat er de afgelopen maanden aanzienlijk minder energielabels voor utiliteitsgebouwen zijn afgegeven. De meest recente gegevens laten zien dat in december 2022 ongeveer 4500 basis energielabels zijn uitgereikt voor utiliteitsgebouwen. In juli van dit jaar is dit aantal echter gedaald tot slechts 1700 energielabels per maand. Dit betekent een daling van meer dan 60% in een relatief korte tijdsperiode. 

Geen verhoging van de huur

Verder is er gekeken naar de impact van de verplichting op de huurprijzen en vastgoedprijzen van kantoren. In dit onderzoek werden de huurprijzen en eventuele verkoopprijzen van meer dan 25.000 gebouwen geanalyseerd voor en na het jaar 2018.

Lees ook: Versnelcoalitie wil financiering en verduurzaming woningen stimuleren.

Wat betreft de huurprijzen lijkt de verplichting weinig invloed te hebben gehad. De huurprijzen van duurzame kantoorgebouwen waren al ongeveer 4% hoger vóór de aankondiging van de maatregel. Dit komt waarschijnlijk doordat huurders niet direct worden beïnvloed door de verplichting om een hoger energielabel te hebben. Dit is zoals de onderzoekers hebben vastgesteld. Tot op heden zijn er geen kantoren gesloten als gevolg van handhaving. En alleen de eigenaren van vastgoed kunnen een boete krijgen. 

Wat zijn de prijseffecten

De verplichting heeft wel invloed gehad op de prijzen van gebouwen. Dat betekent echter niet dat energiezuinige kantoren aanzienlijk in waarde zijn gestegen. Het prijsverschil van 20% wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de prijzen van niet-energiezuinige gebouwen flink zijn gedaald. Het betreft meestal verouderde kantoren op minder centrale locaties, die over het algemeen eigendom zijn van particuliere beleggers en eigenaar-gebruikers.

Vergelijk energielabel-adviseurs

Vergelijk op prijs, kwaliteit en snelheid op basis van jouw gegevens.

Vergelijk nu

Meer labelnieuws

Placeholder
12 April 2024

Rabobank biedt haar hypotheekklanten een unieke kans op gratis energieadvies en isolatiebudget

Placeholder
12 April 2024

Wat zijn de voordelen van triple glas (hr+++ glas)

Placeholder
20 March 2024

Publieke toezichthouder om de kwaliteit van het energielabel te verhogen

Placeholder
8 March 2024

Wat is het klimaatlabel voor woningen?