Placeholder

Een afname van 60% in geregistreerde utiliteit energielabels

30 August 2023Jelmer Jasken

De overgang naar duurzame energie en de vermindering van CO2-uitstoot zijn wereldwijd urgente kwesties. In Nederland heeft de overheid verschillende maatregelen genomen om deze doelen te bereiken, waaronder de invoering van de energielabel-C-verplichting voor utiliteitsgebouwen.

Woninglabel.nl heeft geconstateerd dat er de afgelopen maanden minder utiliteit energielabels zijn uitgegeven. Bovendien wordt er geen naleving opgemerkt met betrekking tot de energielabel-C-verplichting. Meer dan 40% van de kantoorpanden in Nederland beschikt niet over een energielabel C of hoger.

Wat is de energielabel-C-verplichting

De energielabel-C-verplichting voor commerciële gebouwen (kantoren) vereist dat eigenaren hun panden van minimaal energielabel C voorzien. Dit bevordert logischerwijs de energie-efficiëntie en duurzaamheid door lager energieverbruik en verminderde uitstoot. Het doel is kostenverlaging, milieubescherming en bijdragen aan klimaatdoelen. Commerciële gebouwen dragen significant bij aan energieconsumptie en emissies. De verplichting bevordert een duurzaam gebouwde omgeving met lagere kosten, betere werkplekken en minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Dit draagt bij aan een bewuster energiegebruik en groenere samenleving.

Status van de utiliteitsmarkt

Maandelijks vergaart Woninglabel.nl gegevens omtrent de energielabelmarkt, zowel voor woning- als utiliteitsbouw. Deze gegevens omvatten onder andere het totale aantal aangevraagde energielabels. Uit deze informatie komen opvallende inzichten naar voren.

Recente gegevens werpen een zorgwekkend licht op de neerwaartse trend in het uitreiken van energielabels voor utiliteitsgebouwen. In december 2022 werden ongeveer 4500 basis energielabels voor utiliteitsgebouwen verstrekt. Echter, tegen juli van dit jaar is dit aantal gekrompen tot slechts 1700 energielabels per maand. Deze scherpe afname van meer dan 60% binnen een betrekkelijk korte periode is verontrustend en benadrukt de dringende noodzaak om de uitdagingen rondom de energielabel-C-verplichting aan te pakken en strikte handhaving ervan te waarborgen.

Belang van energie-efficiëntie

Energie-efficiëntie in utiliteitsgebouwen is cruciaal vanwege de grote invloed op energieverbruik, kosten, milieu en duurzaamheid. Deze gebouwen verbruiken aanzienlijke energie voor verlichting, verwarming, koeling en meer. Voordelen van verbeterde energie-efficiëntie zijn kostenbesparing door gebruik van energiezuinige apparatuur, lagere CO2-uitstoot door verminderd energieverbruik, bijdrage aan duurzaamheidsdoelen van bedrijven, verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, en bevordering van innovatie en concurrentievermogen door het omarmen van nieuwe technologieën en duurzame praktijken.

Handhaving van de energielabel-C-verplichting

Op dit moment ontbreekt effectieve handhaving van de verplichting voor kantoren om te beschikken over een energielabel C. Dit komt door diverse oorzaken:

  • De handhavingsinstanties kampen met ontoereikende capaciteit. Ze zijn onbemand en kunnen daardoor niet alle kantoren inspecteren om te controleren of ze het vereiste energielabel hebben.
  • De boetes voor het ontbreken van een energielabel zijn te gering om kantoorbezitters te stimuleren hun gebouwen duurzamer te maken.
  • Veel eigenaren van kantoren zijn niet op de hoogte van de verplichting voor energielabel C en de consequenties daarvan.
  • Er is gebrek aan informatie en begeleiding voor kantoorbezitters, wat hen weerhoudt om hun gebouwen te verduurzamen.
  • De overheid geeft zelf geen goed voorbeeld door niet te voldoen aan haar eigen regelgeving voor de energielabel-C-verplichting bij kantoren.

Om de naleving van de energielabel-C-verplichting voor kantoren te bevorderen, heeft de overheid verschillende maatregelen genomen. Er is een nieuwe handhavingsstructuur ingevoerd en de boetes zijn verhoogd. Bovendien is er een bewustwordingscampagne gestart om kantoorbezitters meer inzicht te geven in de verplichting.

Ondanks deze inspanningen blijft effectieve handhaving een knelpunt. De overheid zal aanvullende stappen moeten ondernemen om de handhaving te versterken, zoals het verder opschroeven van de boetes en het verbeteren van de informatievoorziening aan kantoorbezitters.

Tussenstand verplichting utiliteit energielabels juli 2023

Zoals wijdverbreid bekend, is sinds 1 januari 2023 energielabel C het minimaal vereiste niveau. Het RVO maakt iedere drie maanden een schatting van de actuele situatie op basis van de registraties in WOZ, BAG en EP-Online.

Op 1 juli 2023 zag de actuele stand er als volgt uit:

  • Van alle kantoorpanden heeft 59% energielabel C of hoger.
  • Voor 10% van alle kantoorpanden geldt energielabel D of slechter.
  • Bij 31% van alle kantoorpanden is geen energielabel vastgesteld.

Uit de verstrekte informatie van het RVO wordt duidelijk dat 40% van de kantoorpanden in Nederland nog niet voldoet aan energielabel C. De verminderde registratie van utiliteit energielabels is mede te wijten aan het gebrek aan actieve handhaving van de verplichting.

Conclusie utiliteit energielabels

De rode lijn die door het verhaal geweven is, betreft volgens Woninglabel.nl de zorgwekkende daling van geregistreerde energielabels voor utiliteitsgebouwen, waarbij speciale aandacht uitgaat naar de energielabel-C-verplichting voor commerciële panden, met name kantoren. Dit artikel benadrukt dus hoe deze afname in energielabelregistraties voor utiliteitsgebouwen een zorgwekkende trend is en de dringende noodzaak om de energie-efficiëntie en duurzaamheidsdoelen aan te pakken.  

Vergelijk energielabel-adviseurs

Vergelijk op prijs, kwaliteit en snelheid op basis van jouw gegevens.

Vergelijk nu

Meer labelnieuws

Placeholder
16 July 2024

EnergielabelMonitor biedt inzicht in energielabels van panden in alle Nederlandse gemeenten

Placeholder
8 July 2024

Natuurlijke ventilatie in je huis voor een gezond binnenklimaat

Placeholder
1 July 2024

Verbouwen of verhuizen: wat is de beste keuze?

Placeholder
10 June 2024

7 slimme tips voor duurzaam en milieuvriendelijk wonen