Placeholder

Versnelcoalitie voor Groene Woninginvesteringen wil financiering en verduurzaming van koopwoningen stimuleren

29 August 2023Jelmer Jasken

De Versnelcoalitie voor Groene Woninginvesteringen is een bundeling van krachten uit zowel de commerciële als de publieke sector. Hun doel is om de verduurzaming van koopwoningen in Nederland te versnellen.

Om aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving te voldoen, is het noodzakelijk om tussen 2019 en 2030 jaarlijks ongeveer 300.000 woningen te verduurzamen. Echter, in de afgelopen jaren is er slechts een tempo van 30.000 woningen per jaar gerealiseerd. Dit blijkt uit bevindingen van onderzoeksorganisatie TNO. Naast de beperkte beschikbaarheid van materialen en personeel, worden woningeigenaren geconfronteerd met gebrekkige informatieverstrekking. Ook ervaren ze een gebrek aan spaargeld of betaalbare financieringsmogelijkheden voor het verduurzamen van hun woning.

Onvoldoende spaargeld ter verduurzaming

Uit onderzoek van De Nederlandsche Bank blijkt dat slechts de helft van de huiseigenaren beschikt over voldoende spaargeld om duurzame verbeteringen aan hun woning te financieren. Ongeveer 25% van de woningeigenaren heeft niet genoeg spaargeld, maar kan wel in aanmerking komen voor een verduurzamingslening. Deze groep kan kiezen tussen een hypotheek, vooral gunstig in het geval van verhuizing, grote renovaties of aanzienlijke investeringen, of een persoonlijke lening. Momenteel is de persoonlijke lening echter kostbaar en ontbreekt een geschikt leenkader. 

Van de huiseigenaren die over voldoende spaargeld beschikken of in aanmerking komen voor een lening, blijkt een aanzienlijk deel terughoudend om duurzame verbeteringen aan te brengen. Dit wordt toegeschreven aan een gebrek aan informatie over de mogelijkheden en moeilijkheden bij het maken van een adequate kosten-batenanalyse. Dit is opvallend omdat, zeker gezien de stijgende energieprijzen, investeren in een meer duurzame woning vaak winstgevend is. 

Een bundeling van krachten

De Versnelcoalitie voor Groene Woninginvesteringen bestaat uit diverse organisaties. Deze omvatten de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN), De Hypotheker, Dynamic Credit, BNP Paribas Personal Finance en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Deze coalitie is sterk overtuigd van de cruciale rol die particuliere partijen kunnen spelen. Ze hebben als doel om een brede groep woningeigenaren te ondersteunen bij het realiseren van verduurzamingsdoelstellingen. Concreet beoogt de Versnelcoalitie hulp te bieden bij:

  1. Het nauwkeurig berekenen van potentiële energiebesparingen, gebruikmakend van de gevalideerde NTA8800-methodologie en voorgestelde leennormen. Deze normen zijn ontwikkeld in samenwerking met het Nibud en opgesteld door de VFN.
  2. Het beoordelen van de geschiktheid van een verduurzamingslening als financieringsoplossing en het effectief aanvragen ervan. 

Om de beoogde verduurzamingsdoelstellingen te bereiken, zijn aanvullende maatregelen van de overheid noodzakelijk. Deze omvatten:

  • Het vaststellen van een duidelijk en gestandaardiseerd kader voor verduurzamingsleningen. Hierdoor kunnen dergelijke leningen betaalbaarder en toegankelijker worden gemaakt. De VFN heeft reeds een voorstel hiervoor ingediend. 
  • Het ondersteunen van financiële instellingen om groene leningen op grote schaal aan te bieden, omvat het afdekken van risico’s van dit nieuwe type lening. Dit concept vertoont gelijkenissen met de werking van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Dit zal resulteren in lagere rentetarieven voor consumenten en tegelijkertijd zorgen voor verbeterde consumentenbescherming. Een mogelijke aanpak is het verstrekken van garanties voor verduurzamingsleningen via de NHG.

Verschillende oplossingen ter verduurzaming

In Nederland staan we voor een immense uitdaging om vergroening te bevorderen. Het bereiken van dit doel vereist een diversiteit aan oplossingen, aangezien het niet één enkele aanpak voor iedereen geschikt is. Het Nationaal Warmtefonds biedt steun aan lastig te bereiken woningeigenaren, waaronder “niet-kunners” en Verenigingen van Eigenaren. Dit draagt bij aan de marktontwikkeling. Daarnaast is de coalitie ervan overtuigd dat verbeterde informatievoorziening en aantrekkelijke financiële voorwaarden voor duurzame initiatieven essentieel zijn. Dit moet een groter aantal huiseigenaren motiveren om tot actie over te gaan.

Vergelijk energielabel-adviseurs

Vergelijk op prijs, kwaliteit en snelheid op basis van jouw gegevens.

Vergelijk nu

Meer labelnieuws

Placeholder
17 May 2024

Alles wat je moet weten over een zonneboiler

Placeholder
15 May 2024

5 manieren om je bedrijfspand te verduurzamen

Placeholder
15 May 2024

Je huis verduurzamen tot energielabel A++++

Placeholder
6 May 2024

Wel of geen elektrische warmtepomp in Midden-Nederland