Placeholder

Publieke toezichthouder om de kwaliteit van het energielabel te verhogen

20 March 2024Jelmer Jasken

Om de kwaliteit van het energielabel voor woningen in Nederland te verbeteren, wordt een publieke toezichthouder ingesteld. Het nieuws over energielabels is alomtegenwoordig, met voortdurende ontwikkelingen. 

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) zal naar verwachting de taken van deze toezichthouder vanaf 2025 of 2026 gaan uitvoeren.

Wetswijziging vereist

Het instellen van deze toezichthouder vereist een aanpassing van de Woningwet. Hiervoor moet de Tweede Kamer in 2025 een wetsvoorstel ontvangen.

Taken van de publieke toezichthouder voor het energielabel

De toezichthouder zal controleren of alle betrokken partijen zich houden aan de geldende voorschriften voor het opnemen, registreren en controleren van energielabels. Signalen kunnen leiden tot controles op energielabels, aldus demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Belang van kwaliteit

Minister De Jonge benadrukt het belang dat iedereen moet kunnen vertrouwen op de kwaliteit van het energielabel. Het waarborgen van deze kwaliteit is van groot belang. Daarom wordt een publieke toezichthouder ingesteld. 

Lees ook: Wat is het klimaatlabel voor woningen?

Op zoek naar een betrouwbaar energielabel?

Ben je als consument op zoek naar een juist en kwalitatief energielabel? Kies dan voor Woninglabel.nl. Hier vind je alle energielabel-adviseurs op één plek. Je kunt eenvoudig vergelijken op prijs, beoordeling en levertijd. Ons platform is uitsluitend voor gecertificeerde energielabel-adviseurs en je betaalt pas bij de ontvangst van het energielabel!

Kritieke afwijkingen in energielabels

Recentelijk informeerde De Jonge de Tweede Kamer over kritieke afwijkingen in energielabels. Momenteel komen deze afwijkingen nog in 8% van de gevallen voor. Hoewel dit niet altijd leidt tot een onjuist energielabel, gebeurt dit weleens. Soms worden woningen als energiezuiniger bestempeld dan ze werkelijk zijn. Bijvoorbeeld, een woning die volgens de normen een energielabel C zou moeten hebben, krijgt soms toch een beter label A of B. Dit kan leiden tot hogere huurprijzen wanneer verhuurders maximale huren vragen op basis van het puntenstelsel. 

Maatregelen om foutieve energielabels te voorkomen

In afwachting van de komst van de publieke toezichthouder voor energielabels, neemt De Jonge alvast een aantal maatregelen om foutieve energielabels te voorkomen. Vanaf 1 juli breiden certificerende instellingen de steekproefcontrole op energielabels uit van ongeveer 3.000 naar bijna 4.400. Daarnaast worden extra controles uitgevoerd bij alle certificaathouders, wat helpt bij het opsporen van mogelijk slecht presterende adviseurs. Bovendien worden extra vervolgcontroles uitgevoerd bij adviseurs waar eerder fouten zijn vastgesteld. 

Energielabel-adviseurs en certificaathouders

Momenteel zijn er bijna 2.800 energielabel-adviseurs met een bewijs van vakbekwaamheid in Nederland. Deze adviseurs werken onder toezicht van 200 certificaathouders. 

Intrekking van vakbekwaamheid bewijs

De Jonge heeft bevoegdheid verruimd om het bewijs van vakbekwaamheid van energielabel-adviseurs in te trekken. Hierdoor kunnen huurders, bij twijfel over hun energielabel, kosteloos hun energielabel laten controleren door de Huurcommissie. 

Er is ook een uitgebreide procedure voor klachten en geschillen. Hierbij worden foutieve energielabels van meer dan een jaar oud gecorrigeerd. Daarnaast worden maatregelen genomen om te voorkomen dat adviseurs van certificerende instellingen kunnen wisselen om sancties en inspecties te ontlopen. 

Verkenning van nieuwe technologieën

Naast het instellen van een publieke toezichthouder voor het energielabel, wordt ook onderzocht naar nieuwe technologieën die kunnen bijdragen aan een betrouwbaar en nauwkeurig energielabel. Hierbij gaat het om technologieën voor zowel het opnemen van het label zelf als de verificatie ervan. 

Dit omvat onder andere meettechnieken zoals 3D-scans van gebouwen, infraroodcamera’s, opname met behulp van geanalyseerde data, digital twins en een overheidsgebouwendossier. Zo’n systeem kan bijvoorbeeld het projectdossier van het energielabel opslaan en toegankelijk maken voor adviseurs en andere belanghebbenden.

Vergelijk energielabel-adviseurs

Vergelijk op prijs, kwaliteit en snelheid op basis van jouw gegevens.

Vergelijk nu

Meer labelnieuws

Placeholder
22 April 2024

Je huis met energielabel A+ stijgt 23% in waarde

Placeholder
12 April 2024

Rabobank biedt haar hypotheekklanten een unieke kans op gratis energieadvies en isolatiebudget

Placeholder
12 April 2024

Wat zijn de voordelen van triple glas (hr+++ glas)