Placeholder

Handhaven energielabel C verplichting voor kantoren

24 October 2022Jelmer Jasken

Het handhaven van de energielabel C verplichting zal plaatsvinden als er na de hercontrole nog steeds niet blijkt dat er wordt voldaan aan de label C plicht. Hiervoor dient er eerst contact opgenomen te worden met de betreffende gebouweigenaar. De daaropvolgende stap is het volgen van het normale proces waarbij er eerst een voornemen tot handhaven wordt opgesteld en daarna de handhaving pas begint. Over dit onderwerp hebben we al meerdere artikelen geschreven, zoals deze.

De mogelijkheid bestaat dat het in bepaalde gebieden niet haalbaar is om tegelijkertijd handhavend op te kunnen treden bij alle kantoorgebouwen. Een kantoorgebouw is een gebouw of gedeelte van het gebouw met alleen één of meer kantoorfuncties en neven gebruiksfuncties daarvan. Voor gemeenten is het slim om te prioriteren in het kantorenbestand. Deze prioritering kan worden gebaseerd op meerdere indicatoren. 

Impact indicatoren

Een hoge prioriteit moet worden gegeven aan kantoorgebouwen, waarbij met grote zekerheid kan worden gezegd dat ze moeten voldoen aan de plicht. Bij randgevallen kan de handhaving worden teruggedraaid als het blijkt dat een kantoorgebouw een uitzondering is en daarom geen verplichting heeft. 

Grote kantoorgebouwen moeten ook een hoge prioriteit krijgen. Hoe groter het gebouw, hoe meer effect het besparen van energie kan hebben als er maatregelen worden getroffen. Daarnaast moeten de gebouwen met een energieverbruik hoger dan 50.000 kWh en 25.000 m3 gas een hoge prioriteit krijgen. 

Verder moet een hoge prioriteit worden gegeven aan kantoorgebouwen, waarbij het geregistreerde energielabel laag is. Logischerwijs hebben de gebouwen met een laag energielabel het meeste potentie om naar een hoger label te gaan. Ook oude kantoorgebouwen moeten hoog geprioriteerd worden. Wanneer een gebouw geen label heeft, kan het bouwjaar een schatting geven van het energieverbruik. Via deze weg kan er worden gestuurd op een verwacht verbruik, want oude kantoorgebouwen zijn in de meeste gevallen onzuinig. 

Lokale indicatoren

Verschillende gemeenten hebben specifieke plannen voor het energie besparen van kantoorgebouwen. Het is daarbij de noodzaak dat het toezicht en eventuele handhaving worden afgestemd met de plannen van de betreffende gemeente. 

Er dient geen prioriteit gegeven te worden aan kantoorgebouwen die in de nabije toekomst gerenoveerd gaan worden vanuit de gemeente. 

Aanschrijven van de eindverantwoordelijke

Bij de handhaving wordt in eerste instantie opgetreden tegen de eigenaar, ofwel de eindverantwoordelijke. De eigenaar is degene die moet voldoen aan de regels die zijn opgesteld wat betreft de energielabel c verplichting. 

Wanneer een kantoorgebouw wordt verhuurd is het belangrijk de huurder te informeren over de start van het handhavingstraject. In het ergste geval kan dit leiden tot het sluiten van een kantoorgebouw. 

Sanctiemiddelen

De LHS (Landelijke Handhaving Strategie) maakt gebruik van een matrix, welke helpt bij de keuze voor handhaven. Het niet voldoen aan de energielabel C verplichting zorgt voor de volgende interventies. 

Een strafrecht in de vorm van een bestuurlijke strafbeschikking of het opmaken van een proces verbaal. Het strafrecht is voor deze overtreding waarschijnlijk niet mogelijk. Het opmaken van een proces verbaal is alleen aan de orde als daar met het Openbaar Ministerie afspraken over zijn gemaakt.

Een herstellend bestuursrecht van lichte naar zware overtredingen. Daarbij moet je denken aan het verscherpen van de toezicht, last onder dwangsom, last onder bestuursdwang en een tijdelijke stillegging. 

Verder moet er worden uitgegaan van het principe: het zo licht mogelijk starten met interveniëren gericht op het herstel en het vervolgens inzetten van zwaardere ingrepen als de regels niet worden opgevolgd. Het uitgangspunt is dat het overtreden van de verplichting bestuurlijk herstellend wordt aangepakt door het nemen van een last onder dwangsom. Dit kan worden gevolgd door een last onder bestuursdwang, wat het sluiten van een kantoorgebouw inhoudt. 

De dwangsom

De hoogte van de dwangsom kan enorm oplopen. Als er wordt afgeweken van de energielabel C verplichting kan er een dwangsom worden opgelegd van €2000 per week x maximaal 10 weken. De dwangsom kan dus oplopen tot wel €20.000! De hoogte van de dwangsom is opgesteld voor een gemiddeld kantoorgebouw. De dwangsom moet een prikkel zijn om de overtreding te beëindigen of om herhaling te voorkomen. 

Escalatie

Wanneer handhaving niet het gewenste resultaat oplevert, wordt er overgegaan tot escalatie. Dit wordt gedaan door een nieuwe en hogere last onder dwangsom op te stellen. 

Vergelijk energielabel-adviseurs

Vergelijk op prijs, kwaliteit en snelheid op basis van jouw gegevens.

Vergelijk nu

Meer labelnieuws

Placeholder
22 April 2024

Je huis met energielabel A+ stijgt 23% in waarde

Placeholder
12 April 2024

Rabobank biedt haar hypotheekklanten een unieke kans op gratis energieadvies en isolatiebudget

Placeholder
12 April 2024

Wat zijn de voordelen van triple glas (hr+++ glas)

Placeholder
20 March 2024

Publieke toezichthouder om de kwaliteit van het energielabel te verhogen