Placeholder

Overgrote deel bedrijven onderneemt verduurzamingsmaatregelen

17 October 2022Jelmer Jasken

Bijna 80% van alle bedrijven hebben in 2022 verschillende stappen gezet om te verduurzamen. Deze cijfers zijn afkomstig uit de maandelijkse conjunctuurenquête van het CBS begin september.

Het onderzoek richtte zich op de bedrijven in de sectoren industrie, auto-, detailhandel en de dienstverlening. Bijna 40% van de ondervraagde bedrijven zegt verschillende stappen te hebben gezet wat betreft energie, uitstoot of circulaire economie. Zo goed als 20% heeft maatregelen getroffen om te verduurzamen op het gebied van energie. Maatregelen omtrent de circulaire economie en uitstoot worden minder vaak genoemd. Er zijn nog steeds bedrijven die blijkelijk niets doen op het gebied van verduurzaming, 21% om precies te zijn.  

Verduurzamingsmaatregelen

Bedrijven actief in het vervoer en opslag, verhuur en de overige dienstverlening geven vaker aan dit jaar te werken aan het reduceren van hun uitstoot. De bedrijfstakken verhuur en handel van onroerend goed en cultuur, sport en recreatie geven vaker aan te werken aan verschillende energiemaatregelen. De circulaire maatregelen zijn vooral van groot belang geweest voor de horeca.

Maatregelen voor een duurzamere bedrijfsvoering dan in 2021

Maatregelen voor een duurzamere bedrijfsvoering dan in 2021

Deze afbeelding is overgenomen van het CBS.

Afhankelijkheid van derden

Ongeveer een kwart van de bedrijven geeft aan dat het afhankelijk zijn van een derde partij de grootste belemmering is voor het verduurzamen van het bedrijf. Bijna 13% geeft aan dat een tekort aan kapitaal de grootste belemmering is. Nagenoeg een even grote groep geeft aan nog steeds geen voordelen te zien van verduurzaming. Drie op de tien bedrijven geven aan geen belemmeringen te ervaren bij het verduurzamen. 

Steeds vaker geven bedrijven in de horeca, cultuur, sport en recreatie aan dat een tekort aan kapitaal de grootste belemmering is vergeleken bedrijven in andere bedrijfstakken. Bedrijven in vervoer, opslag en de verhuur en handel van onroerend goed noemen het afhankelijk zijn van derden de grootste en belemmering. 

De grootste belemmeringen bij het verduurzamen van het bedrijf

De grootste belemmeringen bij het verduurzamen van het bedrijf

Deze afbeelding is overgenomen van het CBS.

Grotendeels of geheel duurzaam

Ongeveer een derde van alle bedrijven vinden zichzelf grotendeels of helemaal duurzaam. Bijna de helft zegt gedeeltelijk duurzaam te werken en 15% zegt in kleine mate duurzaam te zijn. 

De ondervraagde bedrijven vergelijken hun eigen prestaties eerder met normen, collega-bedrijven of maatregelen binnen hun segment, dan dat zij zichzelf vergelijken met andere duurzame bedrijfstakken. 

Oordeel over duurzame bedrijfsvoering

Oordeel over duurzame bedrijfsvoering

Deze afbeelding is overgenomen van het CBS.

Vergelijk energielabel-adviseurs

Vergelijk op prijs, kwaliteit en snelheid op basis van jouw gegevens.

Vergelijk nu

Meer labelnieuws

Placeholder
10 June 2024

7 slimme tips voor duurzaam en milieuvriendelijk wonen

Placeholder
3 June 2024

Wat betekenen de energielabels A++++ tot en met G?

Placeholder
3 June 2024

Waarom zonnepanelen uitvallen en 8 tips om dit te voorkomen

Placeholder
27 May 2024

Wat doet het energielabel met de WOZ-waarde van je woning?