Placeholder

Kan ik een boete krijgen wanneer het energielabel voor mijn bedrijfspand ontbreekt?

In Nederland is het hebben van een geldig energielabel voor je bedrijfspand van groot belang. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voert controles uit om te zien of je bedrijfspanden voldoen aan deze verplichting. 

Als eigenaar van een bedrijfspand loop je het risico op een boete als je geen geldig energielabel hebt bij de verkoop, verhuur of oplevering van het pand. Deze bestuurlijke boetes kunnen oplopen tot een aanzienlijk bedrag, met een maximum van €20.250.

Wat houdt het energielabel voor een bedrijfspand in

Per 1 januari 2023 is het voor kantoren in Nederland verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Als jouw kantoor op dat moment niet voldoet aan deze norm, is het van groot belang om snel actie te ondernemen. En dus een boete voor een ontbrekend energielabel bedrijfspand te voorkomen. Wat je allemaal kunt doen als bedrijfspandeigenaar om aan dat label C te komen, lees je hier.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aangekondigd streng te handhaven op deze verplichting. Als eigenaar van een kantoorpand dien je vóór de genoemde datum energielabel C of hoger te verkrijgen. Anders riskeer je niet alleen boetes, maar ook dwangsommen voor een ontbrekend energielabel van je bedrijfspand. 

Consequenties van het niet voldoen aan de energielabel verplichting

Als eigenaar van een kantoorpand is het belangrijk te beseffen dat het niet naleven van de energielabel verplichting ernstige gevolgen kan hebben. Gemeenten en provincies hebben de autoriteit om dwangsommen op te leggen die kunnen oplopen tot €81.000,-. Indien je na deze dwangsom nog steeds geen energielabel C of beter hebt, loop je zelfs het risico dat je kantoorpand wordt gesloten.

Conclusie

Het hebben van een geldig energielabel voor je bedrijfspand is niet alleen wettelijk verplicht, maar ook van groot belang voor het milieu en de energie-efficiëntie van je pand. Als eigenaar van een bedrijfspand dien je tijdig maatregelen te nemen om aan de energielabel verplichting te voldoen, om een boete en of dwangsommen te voorkomen. Door proactief te handelen, kun je niet alleen boetes vermijden maar ook bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Vergelijk energielabel-adviseurs

Vergelijk op prijs, kwaliteit en snelheid op basis van jouw gegevens.

Vergelijk nu