Placeholder

Minister De Jonge over aanpak verduurzaming gebouwde omgeving

25 February 2022Jelmer Jasken

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de aanpak voor de portefeuille Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (Kamerbrief minister De Jonge – 14 februari 2022). Eén van de onderdelen van de aanpak is de verduurzaming van de gebouwde omgeving. In de eerste helft van mei 2022 presenteert minister De Jonge de verdere uitwerking van dit programma.

Het doel

Het Kabinet heeft de ambitie om stapsgewijs de uitstoot van CO₂ te beperken die vrijkomt bij het verwarmen van onze gebouwen, bij het koken en het douchen. Het uiteindelijk doel? De uitstoot tot nul terug te brengen in 2050. Het programma Verduurzaming gebouwde omgeving zet daarom in op het terugdringen van de energievraag en het verduurzamen van energiebronnen. Op deze manier kan het aardgas vervangen worden.

Minister De Jonge benoemt dat isolatie als een rode draad door het programma loopt. Hierbij wordt er primair gefocust op de slechtste energielabels. Dit gaat dan zorgen voor een significante reductie van de energievraag en draagt bij aan de betaalbaarheid van de energierekening.

Actielijnen programma Verduurzaming gebouwde omgeving

Om het programma Verduurzaming gebouwde omgeving te kunnen realiseren zijn er vijf actielijnen uitgewerkt:

  1. Gebiedsgerichte aanpak warmtetransitie: het realiseren van warmtenetten onder regie van gemeenten en het voorbereiden van de benodigde wetgeving en financiering daartoe. De warmtenetten komen, waar dat kosteneffectief kan, in gebieden met dichte bebouwing.
  2. Verduurzaming individuele woningen: het ontzorgen van eigenaren en bewoners van koop- en huurwoningen en verbeteren van de financiële instrumenten en subsidie. Daarnaast wordt er bekeken hoe natuurlijke momenten voor verduurzaming beter benut kunnen worden. Minister De Jonge stelt dat er voor de sociale huursector prestatieafspraken met corporaties worden gemaakt. Daarnaast volgt er voor de hele huursector normering om huurwoningen met de slechtste energielabels uit te faseren.
  3. Verduurzaming utiliteitsbouw: het versnellen van de verduurzaming van zowel maatschappelijk vastgoed als voor gebouwen waarin bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden door een combinatie van subsidies, normering en ontzorging.
  4. Duurzame bronnen en infrastructuur: het opschalen van groen gas (en op termijn mogelijk waterstof), duurzame bronnen en infrastructuur voor warmtenetten. De realisatie van deze programmalijn valt onder de verantwoordelijkheid van de minister voor Klimaat en Energie.
  5. Innovatie en uitvoeringscapaciteit in de bouw: het bevorderen van innovatie en opschaling in de bouw, in samenwerking met de ontwerp-, bouw- en technieksector. Daarnaast het stimuleren van circulair bouwen en het wegnemen van belemmeringen voor klimaatbestendige en natuurinclusieve bouw. Minister De Jonge geeft aan dat het daarbij van groot belang is dat er voldoende uitvoeringscapaciteit beschikbaar is. Specifieke aandacht gaat daarom uit naar het arbeidsmarktvraagstuk.

Planning uitwerking

Minister De Jonge gaat in de eerste helft van mei 2022 de verdere uitwerking van het programma Verduurzaming gebouwde omgeving presenteren.

Vergelijk energielabel-adviseurs

Vergelijk op prijs, kwaliteit en snelheid op basis van jouw gegevens.

Vergelijk nu

Meer labelnieuws

Placeholder
17 May 2024

Alles wat je moet weten over een zonneboiler

Placeholder
15 May 2024

5 manieren om je bedrijfspand te verduurzamen

Placeholder
15 May 2024

Je huis verduurzamen tot energielabel A++++

Placeholder
6 May 2024

Wel of geen elektrische warmtepomp in Midden-Nederland